Dotacje na maszyny rolnicze – jakie można uzyskać dofinansowanie?

maszyny rolnicze

Maszyny rolnicze to niezbędne narzędzie w każdym gospodarstwie rolnym. Bez nich większość prac byłaby bardzo trudna do zrealizowania lub nawet niemożliwa.

Jednak z zakupem maszyn rolniczych wiążą się zazwyczaj duże wydatki, ponieważ są one bardzo drogie. Z tego względu rolnicy często szukają alternatyw w sytuacji, gdy nie stać ich na kupno nowych maszyn za gotówkę.

Część decyduje się na zakup używanych maszyn, wzięcie kredytu, a jeszcze inni podpisują umowę leasingową. Oprócz tych rozwiązań bardzo dobrą opcją jest również skorzystanie z różnego rodzaju dotacji oferowanych przez Unię Europejską, mających na celu wsparcie branży rolniczej w całej Unii Europejskiej.

Dofinansowania te można otrzymać, korzystając z programów skierowanych do rolników szukających dodatkowych środków finansowych na rozwój gospodarstwa w tym np. na zakup maszyn rolniczych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Głównym programem, który zajmuje się dofinansowywaniem rolników chcących zakupić maszyny do swojego gospodarstwa, jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Jest to drugi filar wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, utworzony w celu wspierania polityki rozwoju obszarów wiejskich w zakresie gospodarczym, środowiskowym oraz społecznym.

Program ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy regionalnych lub krajowych. W skład tego programu wchodzi kilka różnych strategii, mających na celu zapewnienie wsparcia finansowego rolnikom szukającym funduszy na zakup maszyn rolniczych.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Program ten obejmuje dofinansowanie różnych obszarów działalności gospodarstwa rolnego, w tym także zakup podstawowych i specjalistycznych maszyn rolniczych. Warunkiem przyznania środków jest zakup nowej, niezarejestrowanej maszyny, która spełnia wszystkie europejskie normy emisji spalin.

Wysokość dofinansowania dla wszystkich obszarów wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, ale są także wyjątki. Jeśli o pomoc finansową ubiega się młody rolnik lub wniosek złoży wspólnie kilku rolników, to wysokość dotacji wyniesie 60% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania to 900 tys. złotych, ale jej wysokość zależy od wprowadzonych modernizacji i spełnionych wymagań. Koszty kwalifikowane obejmują zarówno zakup maszyn jak i umowę leasingową.

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników to unijne wsparcie dla młodych osób, które dopiero zaczynają działalność w branży rolniczej. Ich celem jest zachęcenie młodych ludzi do pozostawania na wsi i prowadzenia własnego gospodarstwa. Aby móc skorzystać z premii dla młodych rolników, należy spełnić kilka warunków m.in.: 

  • mieć nie więcej niż 40 lat,
  • posiadać kwalifikacje rolnicze,
  • posiadać gospodarstwo o powierzchni, która nie jest mniejsza od średniej powierzchni w województwie.

Premia tego typu jest bezzwrotna, a jej wysokość może sięgać nawet 100 tys. złotych.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Wsparcie to udziela się gospodarstwom, które dążą do poprawy konkurencyjności oraz zwiększenia rentowności. W zamian za dotację rolnik doprowadza do wzrostu wielkości ekonomicznej swojego gospodarstwa. Wzrost powinien wynieść w tym przypadku przynajmniej 10 tys. euro a postęp 20% w stosunku do wartości początkowej.

Wsparcie finansowe w tym przypadku to bezzwrotna premia w wysokości 60 tys. złotych, która przyznawana jest rolnikom mającym ubezpieczenie w KRUS, a wielkość ekonomiczna ich gospodarstwa nie przekracza sumy 10 tys. euro rocznie.

maszyny

Inwestycje na obszarach NATURA 2000

Program ten obejmuje wyłącznie gospodarstwa, które posiadają użytki zielone na terenach NATURA 2000. W tym przypadku obowiązuje również wymóg utrzymania i użytkowania tych terenów w gospodarstwie.

Standardowa wysokość dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych, jednak młodzi rolnicy mogą liczyć na wyższy poziom wsparcia wynoszący 60% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 200 tys. złotych w przypadku, gdy nie jest to inwestycja budowlana. Z programu tego można skorzystać, chcąc zakupić maszyny do uprawy pastwisk i łąk.

Poza unijnymi programami dofinansowywania zakupu maszyn rolniczych można korzystać również ze specjalnych kredytów przygotowywanych przez banki, które oferują niskie oprocentowanie i bardzo korzystne zasady spłaty rat. Oprócz tego np. maszyny Deutz-Fahr można również nabyć na drodze leasingu, dzięki czemu rolnik może od razu użytkować maszynę, a po wygaśnięciu umowy wykupić ją na własność.