Jak wybrać dobre i tanie OC?

ubezpiecznie-oc

Wysokość składki ubezpieczenia OC samochodowego, może różnić się znacznie. Ustalając składkę OC komunikacyjnego, bierze się pod uwagę wiele czynników.

Jak obliczyć składkę OC?

Wysokość podstawowej składki OC, oblicza biorąc pod uwagę miejsce zarejestrowania pojazdu i miejsce zamieszkania jego właściciela. Biorąc pod uwagę także statystyki wypadków w danym mieście czy powiecie.

Obliczając składkę ubezpieczenia, ubezpieczyciel bierze pod uwagę zniżki i zwyżki, które przysługują właścicielowi, dlatego też faktyczna kwota składki, w większości przypadków jest różna od kwoty podstawowej. Zmienne, którymi kieruje się towarzystwo ubezpieczeniowe, wyliczając ubezpieczenie komunikacyjne, to także pojemność skokowa silnika, strefa ryzyka, czyli wskaźnik wypadkowalności w regionie, przeznaczenia pojazdu. Jeżeli mamy trochę szczęścia, na wysokość składki OC, będzie też miala okresowa promocja organizowana przez ubezpieczyciela.

Na zniżki OC można liczyć za:

 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia – do 60%
 • ubezpieczenie AC zawarte w tej samej firmie – do 20%
 • inne ubezpieczenia w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym – do 20%
 • wieloletnia bezszkodowa kontynuacja ubezpieczenia u tego samego ubezpieczycie – do 20%
 • jednorazowa opłata składki – do 15%
 • pojazd jest fabrycznie nowy – do 10%
 • właścicielem samochodu jest kobieta – do 10%
 • właściciel pojazdu jest w wieku 35-55 lat – do 5%
 • ubezpieczenie w tej samej firmie drugiego auta przez współmałżonka – do 5%
 • ubezpieczenie w tej samej firmie więcej niż jednego pojazdu – do 5%
 • dla rolnika, który w tej samej firmie zawarł ubezpieczenie budynków od ognia i OC rolników – do 5%

Na zwyżki OC należy liczyć za:

 • szkodowy przebieg ubezpieczenia – do 260%
 • samochód jest przeznaczony do przewozu 8-9 osób – do 200%
 • okres eksploatacji pojazdu powyżej 8-10 lat – do 100%
 • właściciel pojazdu nie przekroczył 25 lat – do 100%
 • właściciel pojazdu posiada prawo jazdy krócej niż 3-4 lata – do 80%
 • właściciel pojazdu nie posiada prawa jazdy – do 50%
 • brak zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia – do 30%
 • brak wpisu z aktualnym badaniem technicznym – do 20%
 • składka jest wpłacana w ratach – do 20%
 • kierowca ukończył siedemdziesiąt lat – do 10%
 • właściciel pojazdu upoważnia do jego prowadzenia osobę, która nie ukończyła 25 lat lub ma prawo jazdy krócej niż trzy lata – do 10%

Kary za brak ubezpieczenia OC

Wykupienie polisy OC na pojazd jest obowiązkowe. Za brak aktualnego ubezpieczenia należy liczyć się z możliwością nałożenia kary na właściciela samochodu czy innego środka komunikacji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kara może zostać nałożona za brak ubezpieczenia zarejestrowanego pojazdu (chociażby był to tylko jeden dzień). W przypadku samochodów osobowych kwota ta ustalana jest z przelicznika dni zwłoki, i tak:

 • 1-3 dni zwłoki – 100 euro
 • 4-14 dni zwłoki – 250 euro
 • ponad 14 dni – 500 euro

Wysokość opłaty jest jeszcze wyższa dla właścicieli innych pojazdów. Bazowa kwota dla samochodów ciężarowych i autobusów wynosi aż 800 euro!

Do sprawdzenia, czy kierowca opłacił ubezpieczenie OC uprawnieni są przede wszystkim policjanci, ale także organy celne, oraz pracownicy Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, wydziałów komunikacji oraz przedstawiciele Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Już za samo nieposiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego opłacenie OC, kierowcy grozi mandat w wysokości 100 zł i odholowanie pojazdu na koszt właściciela auta na policyjny parking depozytowy. Ubezpieczyć bezzwłocznie należy też samochód używany!

wykup-polisy-ubezpieczeniowej

Następnym krokiem jest przekazanie przez pracowników wyżej wymienionych służb informacji o prawdopodobnym nieopłaceniu OC do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Pracownicy funduszu wzywają kierowcę do wyjaśnienia sprawy, a w przypadku stwierdzenia braku, lub spóźnieniem się z opłaceniem ubezpieczenia, nakładają na niego stosowną karę.

Poza karą, bardzo dotkliwe sankcje dosięgną właściciela pojazdu, który spowodował wypadek drogowy, nie posiadając ważnego ubezpieczenia OC. Zostanie on pociągnięty do obowiązku pokrycia szkód. Mogą to być też wysokie odszkodowania lub renty dla ofiar wypadku. Można zostać obciążonym kwotami, które przekraczają możliwości finansowe. Dlatego warto pamiętać by dbać o ciągłość ubezpieczenie i terminowo opłacać składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodowe.