Norma ISO TS 16949 i korzyści z jej stosowania

Części motoryzacyjne

Standard TS 16949 obowiązujący w sektorze motoryzacyjnym do 2016 roku to jeden z najszerzej stosowanych zbiorów standardów jakościowych dla branży automotive. Jego założenia były w dużej mierze akceptowane przez wszystkich producentów elementów motoryzacyjnych, jednak sam standard nie był dopracowany do zgodności z innymi normami ISO stosowanymi przez wiele wspomnianych firm.

 

Z tego też powodu Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, w porozumieniu z organizacją IATF zrzeszającą kluczowych producentów sektora motoryzacyjnego postanowiła wydać nową, odświeżoną wersję standardu znanego dziś jako IATF 16949 lub ISO/TS 16949. Jakie są jego założenia i dlaczego warto wdrożyć go do swojego systemu zarządzania jakością?

Założenia normy ISO/TS 16949

IATF 16949 to nowelizacja doskonale rozumianego, międzynarodowego standardu TS 16949 będącego wyznacznikiem jakości produkcji w branży motoryzacyjnej. Certyfikat zgodności z IATF 16949 potwierdza spełnienie przez producentów najwyższych wymagań jakościowych uznanych zarówno przez topowych producentów branży, jak i samych klientów. IATF 16949 jest odpowiedzią organizacji normalizujących na specyficzne wymagania przemysłu motoryzacyjnego, nie zawsze spełniane poprzez spełnianie wytycznych normy ISO 9001 traktującej ogólnie o zarządzaniu jakością.

Nowy, udoskonalony standard został stworzony tak, by mogli stosować go wszyscy producenci w całym łańcuchu produkcji elementów motoryzacyjnych na całym świecie – dotyczy on więc zarówno produkcji samochodów i motocykli, jak również ich części oraz systemów do ich obsługi.

Nowa wersja standardu IATF 16949, choć zastępuje stosowaną do tej pory specyfikację techniczną ISO/TS 16949:2009, opiera się w głównej mierze na tych samych wartościach i zasadach, a więc skupia się przede wszystkim na stworzeniu skutecznego i jednolitego systemu zarządzania jakością. Wymagania normy dotyczą aspektów działalności producentów w branży motoryzacyjnej takich jak projektowanie, produkcja, montaż oraz serwis produktów motoryzacyjnych.

Oczywiście, podobnie jak wszystkie normy zarządzania jakością produktów opracowywane przez ISO, norma IATF 16949 wspomina potrzebę zarządzania ryzykiem, linią produkcyjną oraz personelem jako istotną kwestię wydajnej i bezpiecznej produkcji.

Wymagania przed certyfikacją IATF 16949

Standard IATF 16949 został opracowany z myślą o firmach przemysłu motoryzacyjnego funkcjonujących na dowolnym etapie łańcucha produkcyjnego i łańcucha dostaw produktów motoryzacyjnych, dlatego też jego założenia uwzględniają indywidualistyczny charakter firm działających zadanym obszarze.

Z tego też powodu wiele wymagań normy ma charakter ogólnikowy, prowadzący do poprawienia zarządzania jakością bez względu na rodzaj działalności firmy. Jej wytyczne zostały opracowane tak, by firmy mogły z łatwością wprowadzić zmiany do stosowanych obecnie systemów zarządzania jakością i nie musiały radykalnie zmieniać całej dynamiki pracy firmy. Aby zyskać certyfikat, wystarczy wprowadzić zmiany prowadzące do poprawy zarządzania jakością w firmie zgodne z założeniami IATF 16949, odpowiednio udokumentować cały proces i przejść pozytywnie audyt certyfikujący.

Korzyści z wdrożenia standardu ISO/TS 16949

Certyfikacja systemu zarządzania jakością IATF 16949 nie jest obowiązkiem narzuconym przez przepisy, jednak dla coraz większej grupy producentów w branży motoryzacyjnej stanowi podstawę działania. Posiadanie certyfikatu podkreśla bowiem wysoką jakość produktu oraz zgodność z oczekiwaniami klientów potwierdzoną przez oficjalną, niezależną jednostkę certyfikującą. Stosowanie systemu zarządzania jakością opracowanego na podstawie normy TS 16949 pozwala stale identyfikować obszary systemu zarządzania wymagające poprawy i automatycznie działać w kierunku ich eliminacji.

Motoryzacyjna linia produkcyjna

Producenci mogący poświadczyć swoją jakość certyfikatem IATF 16949 trafiają automatycznie do światowej bazy dostawców, która jest wykorzystywana przez Producentów Oryginalnego Sprzętu (Original Equipment Manufacturers, OEM) i jest regularnie aktualizowana w zakresie statusu certyfikacji i działalności dostawców. Obecność na tego typu liście to właściwie szeroko otwarte drzwi do wielu lukratywnych umów z klientami międzynarodowymi, co stanowi marzenie każdego producenta w branży.

Podsumowując, standard ISO/TS 16949 to szansa na usprawnienie procesów i zwiększenie jakości produktu, podniesienie pozycji producenta i zwiększenie zaufania w kontaktach z innymi firmami,  swoista gwarancja wiarygodności firmy oraz zmniejszenie wahań produkcji i poprawa efektywności wytwarzania, co samo w sobie przekłada się na lepsze wyniki sprzedażowe.