alternatory

Nie zapominaj o rozruszniku

Każda akcja wiąże się z reakcję. A żeby coś wprawić w ruch musi być coś, co wprawia w ten ruch. Jeden element oddziałujący na inny. Zwykle głównym elementem rozruchowym jest silnik. Tak zwykło się myśleć….