wypożyczanie samochodów

Warunki wynajmowania samochodów

Najważniejsze zasady wynajmu samochodu

Samochód zawsze jest wydawany z pełnym zbiornikiem paliwa, w miejscu i w dniu, które zostały wcześniej określone w zawartej umowie. Dlatego klient musi zwrócić samochód z pełnym bakiem. W przypadku niezastosowania się do tego warunku…